Proefschrift drukken Nijmegen

Elke universiteit in Nederland heeft zijn eigen regels en procedures omtrent promoveren. Enkele zijn relevant als het gaat om het proefschrift drukken: 

  • Het tijdschema bovenal; wanneer moet het gedrukte proefschrift klaar zijn?
  • Vereisten m.b.t. titelpagina en algemene vormgeving. 
  • Aanlevering digitale versie.
  • Stellingen ja/nee?
  • ISBN ja/nee en zo ja, is die te regelen via de universiteit?

Helaas zijn er over bovengenoemde punten geen algemene regels en wordt dit door iedere universiteit anders ingevuld, zo ook door de Radboud Universiteit. We zullen hier de belangrijkste punten bespreken waar je rekening mee moet houden als je je proefschrift laat drukken om te promoveren bij de Radboud universiteit te Nijmegen. 

Het promotieregelement bepaalt dat je uiterlijk 4 weken voor de promotiedatum 10 exemplaren van je proefschrift moet inleveren bij de secretaris van het college voor promoties, ook wel de Pedel genoemd. Daarnaast dien je een digitale versie van het proefschrift in te leveren bij centrale universiteitsbibliotheek. Tevens moeten alle leden van de promotiecommissie een gedrukt exemplaar ontvangen.  

Stellingen zijn optioneel. Stellingen zijn beweringen die de promovendus bereid is met wetenschappelijke argumenten te verdedigen. Aan het proefschrift kan een los inlegvel met daarop minimaal zes en ten hoogste twaalf stellingen worden toegevoegd. Aan de titelpagina zijn wel strikte eisen verbonden. Je kunt deze inclusief een voorbeeld vinden in het uitgebreide promotiereglement welke hier te vinden is: https://www.ru.nl/publish/pages/1011392/promotieregelement_2021_nl.pdf

Voor het drukken en andere praktische zaken voor de promotie kun je desgevraagd een tegemoetkoming van de noodzakelijke kosten ontvangen. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd door de daartoe door de decaan aangewezen personeelslid van de graduate school. (2) De tegemoetkoming is maximaal €2200,-. 

Het is niet verplicht om een ISBN in het proefschrift op te nemen. Mocht je dit echter toch willen dan kunnen wij dit uiteraard wel voor je regelen. 

Voor meer achtergrond informatie kun je het beste even het promotiereglement bekijken of contact opnemen met het college van promotiezaken. Voor het opmaken en drukken van je proefschrift kun je uiteraard het beste even contact opnemen met ons.

Laat je proefschrift drukken