Proefschrift drukken Universiteit van Amsterdam (UvA)

Elke universiteit in Nederland heeft zijn eigen regels en procedures omtrent promoveren. Enkele zijn relevant als het gaat om het proefschrift drukken: 

  • Het tijdschema bovenal; wanneer moet het gedrukte proefschrift klaar zijn?
  • Vereisten m.b.t. titelpagina en algemene vormgeving. 
  • Aanlevering digitale versie.
  • Stellingen ja/nee?
  • ISBN ja/nee en zo ja, is die te regelen via de universiteit?

Helaas zijn er over bovengenoemde punten geen algemene regels en wordt dit door iedere universiteit anders ingevuld, zo ook door de UvA. We zullen hier de belangrijkste punten bespreken waar je rekening mee moet houden als je je proefschrift laat drukken om te promoveren bij de UvA.

Het belangrijkste is dat je niet eerder het proefschrift kan laten drukken nadat de decaan zijn/haar toestemming de akkoordverklaring heeft ondertekend. Een proefdruk kan uiteraard altijd, de oplage benodigd deze verklaring echter. Mocht de verklaring toch niet komen en mocht er iets gewijzigd moeten worden aan het proefschrift dan kan dat een probleem opleveren. Ook de titelpagina moet aan wat vormvereisten voldoen. Bij het vastleggen van de voorlopige datum word je gevraagd de titel van je proefschrift in te vullen. Bij de bevestiging van de voorlopige datum ontvang je de titelpagina zoals deze in je proefschrift geplaatst moet worden van Bureau Pedel. 

Het promotiereglement bepaalt dat je uiterlijk 4 weken voor de promotiedatum 3 gedrukte exemplaren van je proefschrift moet inleveren bij Bureau Pedel. Daarnaast dien je een papieren of digitale versie van het proefschrift toe te sturen aan de decaan, de voorzitter van de promotieplechtigheid, de promotor(es),  eventuele copromotor(es), de stemgerechtigde leden van de promotiecommissie, eventuele gastopponent(en). De decaan bepaalt of dit een gedrukt exemplaar moet zijn of dat een digitale versie volstaat.  

Stellingen zijn optioneel. De stellingen maken geen deel uit van het proefschrift en worden losbladig aangeleverd. Het aantal stellingen bedraagt minimaal zes en maximaal elf, waarvan ten minste zes betrekking hebben op het wetenschapsgebied van de faculteit. De stellingen behoeven de goedkeuring van de promotor.

Het is niet verplicht om een ISBN in het proefschrift op te nemen. Mocht je dit echter toch willen dan kunnen wij dit uiteraard wel voor je regelen. 

Voor meer achtergrond informatie kun je het beste even het promotiereglement bekijken of contact opnemen met het college van promotiezaken. Voor het opmaken en drukken van je proefschrift kun je uiteraard het beste even contact opnemen met ons.   

Laat je proefschrift drukken