Proefschrift drukken Vrije Universiteit (VU)

Elke universiteit in Nederland heeft zijn eigen regels en procedures omtrent promoveren. Enkele zijn relevant als het gaat om het proefschrift drukken: 

  • Het tijdschema bovenal; wanneer moet het gedrukte proefschrift klaar zijn?
  • Vereisten m.b.t. titelpagina en algemene vormgeving. 
  • Aanlevering digitale versie.
  • Stellingen ja/nee?
  • ISBN ja/nee en zo ja, is die te regelen via de universiteit?

Helaas zijn er over bovengenoemde punten geen algemene regels en wordt dit door iedere universiteit anders ingevuld, zo ook door de Vrij Universiteit. We zullen hier de belangrijkste punten bespreken waar je rekening mee moet houden als je je proefschrift laat drukken om te promoveren bij de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

Het promotiereglement bepaalt dat je uiterlijk drie weken voor de promotiedatum 5 exemplaren van je proefschrift moet inleveren bij de Bureau Pedel. Bureau Pedel draagt zorg voor de levering van exemplaren van het proefschrift ten behoeve van de faculteit en de bibliotheek. Je dient zelf de leden van de leescommissie van een exemplaar te voorzien. Daarnaast moet er een digitale versie (in de definitieve vorm en opmaak) van het proefschrift ten minste zes weken voor de promotie ingeleverd worden bij de centrale universiteitsbibliotheek. 

Aan de titelpagina zijn strikte eisen verbonden. Dit moet opgesteld worden volgens het model dat het College van Decanen voorschrijft en de rector moet de titelpagina goedkeuren alvorens het proefschrift gedrukt wordt. Dit luistert zeer nauw dus let hier goed op. Je kunt een voorbeeld hiervan vinden via: https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/6423560f-93b2-416e-a814-a41d71fa437a/Voorbeeldtitelblad27102017.pdf. Stellingen zijn niet toegestaan. 

Het is niet verplicht om een ISBN in het proefschrift op te nemen. Mocht je dit echter toch willen dan kunnen wij dit uiteraard wel voor je regelen. 

Voor meer achtergrond informatie kun je het beste even het promotiereglement bekijken via https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/c9f06f68-1c03-43df-855c-9b82569189fd/VUPromotiereglement%202021.pdf of contact opnemen met het college van promotiezaken. Voor het opmaken en drukken van je proefschrift kun je uiteraard het beste even contact opnemen met ons.   

Laat je proefschrift drukken