Proefschrift drukken Technische Universiteit Eindhoven

Proefschrift drukken Technische Universiteit Eindhoven:

Elke universiteit in Nederland heeft zijn eigen regels en procedures omtrent promoveren. Enkele zijn relevant als het gaat om het proefschrift drukken:

  • Het tijdschema bovenal; wanneer moet het gedrukte proefschrift klaar zijn?
  • Vereisten m.b.t. titelpagina en algemene vormgeving.
  • Aanlevering digitale versie.
  • Stellingen ja/nee?
  • ISBN ja/nee en zo ja, is die te regelen via de universiteit?

Helaas zijn er over bovengenoemde punten geen algemene regels en wordt dit door iedere universiteit anders ingevuld, zo ook door de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). We zullen hier de belangrijkste punten bespreken waar je rekening mee moet houden als je je proefschrift laat drukken om te promoveren bij de TU/e.

Allereerst is het goed om te weten dat bij de TU/e voor veel zaken rondom de promotie gebruik gemaakt wordt van het programma Hora Finita. De laatste stappen omtrent de promotie kunnen hiermee worden gezet. Informatie over het programma is te vinden via: https://www.tue.nl/en/our-university/about-the-university/support-services/general-affairs/office-of-doctoral-presentations-and-academic-ceremonies/phd-defenses/hora-finita/

Het promotiereglement bepaalt dat je uiterlijk twee weken voor de promotiedatum de geprinte exemplaren en vier week voor de promotiedatum de digitale versie van je proefschrift aangeleverd hebt bij de voorzitter van de promotie-commissie en bij de overige leden daarvan. Voor de universiteits bibliotheek gelden dezelfde termijnen.

Aan de titelpagina zijn strikte eisen verbonden. Dit moet opgesteld worden volgens het model dat de TU/e voorschrijft en de rector moet de titelpagina goedkeuren alvorens het proefschrift gedrukt wordt. Dit geldt ook voor de Engelse samenvatting en een kort CV.  Templates hiervoor zijn te vinden via: https://www.tue.nl/en/our-university/about-the-university/support-services/general-affairs/office-of-doctoral-presentations-and-academic-ceremonies/phd-defenses/templates-title-page-cv-summary/. Stellingen zijn optioneel. Het ISBN kan aangevraagd worden bij de universiteits bibliotheek.

Voor meer achtergrond informatie kun je het beste even het promotiereglement bekijken via https://assets.tue.nl/fileadmin/content/universiteit/diensten/daz/Bureau_PenP/Regulations%202021.pdf of contact opnemen met het Bureau Promotiezaken. Voor het opmaken en drukken van je proefschrift kun je uiteraard het beste even contact opnemen met ons.  

Laat je proefschrift drukken